Ostali projekti
Javna razsvetljava »NOVA DOBRAVA 0« Natisni E-pošta
ponedeljek, 11. maj 2009

Občina Zreče je dne 31.03.2009 s sklepom pričela postopek za oddajo javnega naročila male vrednosti izgradnje »JAVNE RAZSVETLJAVE NOVA DOBRAVA 0«.

Vrednost projekta znaša okoli 93.000,00 EUR. V ceno je so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del s pogodbo in dela, ki so določena z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke in so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta. V končno pogodbeno ceno je vključena tudi cena za potrebno ureditev gradbišča, kot so opozorilne table, deponija za gradbene odpadke ter vse manipulativne in ostale stroške, ki jih bo imel izvajalec pri izvedbi predmeta javnega naročila.

Kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano podjetje Gradnje Žveplan d.o.o. iz  Celja, ki bo z deli začel takoj po podpisu pogodbe in jih zaključil predvidoma do konec meseca julija 2009.

 
Lokalni energetski koncept – LEK Občine Zreče Natisni E-pošta
ponedeljek, 11. maj 2009

Lokalni energetski koncept – LEK Občine Zreče - doc OPIS PROJEKTA 44.50 Kb

 

 Anketa – ogrevalni sistemi in raba energenta individualnih objektov v Občini Zreče doc ANKETA 95.50 Kb

pdf KONČNO POROČILO 7.16 Mb