Podpis pogodbe o opravljanju nalog zaščite in reševanja v Občini Zreče za leto 2012 Natisni E-pošta
ponedeljek, 30. januar 2012
Podžupan Občine Zreče Drago Šešerko je v ponedeljek 30. 1. 2012 ob 12.00 uri v prostorih Hotela pod Roglo v Zrečah podpisal pogodbe  o opravljanju nalog zaščite in reševanja v Občini Zreče za leto 2012 z vsemi službami Zaščite in reševanja, ki delujejo na področju Občine Zreče. Tako je bil podpisan Aneks št. 6 k Pogodbi o opravljanju javne gasilske službe v Občini Zreče za leto  2012 in Pogodbe o sofinanciranju društev, ki opravljajo naloge zaščite in reševanja v Občini Zreče za leto 2012.
Aneks so podpisali predsedniki društev in sicer GZ Zreče - Vitanje, PGD Zreče, PGD Gorenje in PGD Stranice. Vrednost aneksa je 88.450€ od tega pripadajo  GZ Zreče – Vitanje sredstva v višini 5.950,00€, PGD Zreče sredstva v višini 44.734,00€, PGD Gorenje sredstva v višini 22.163,00€,  in PGD Stranice sredstva v višini 15.603,00€. Sredstva so namenjena za delovanje posameznega društva in sicer za  izvajanje intervencij, izobraževanje, izvajanje zdravstvenih pregledov, zavarovanja oseb in opreme, refundacije oz. nadomestila med intervencijo oz. med usposabljanjem, izvajanje preventivnih nalog, nabavo in vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme,  investicijsko vzdrževanje, ostale društvene dejavnosti in drugih nalog, za katere zagotavlja sredstva občina v skladu z zakonodajo. Delež investicijskih sredstev je skoraj 65% oz. 57.300,00€.
Društva, ki opravljajo naloge zaščite in reševanja v Občini Zreče pa so  GRS MB - postaja Zreče, Kinološko društvo Zreče, Jamarsko društvo Velenje in  Kinološko društvo reševalnih psov Celje. Skupna vrednost sofinanciranja s strani Občine Zreče za prej navedena društva skupaj je 3.450,00€.
Ob svečanem podpisu pogodb so predstavniki posameznega društva podali kratko poročilo o izvedenih aktivnostih v lanskem letu in nalogah, ki jih čakajo v letu 2012. Prav tako so se zahvalili podžupanu, županu in Občinskemu svetu Občine Zreče, ki so za leto 2012 zagotovili enaka sredstva kot so bila na razpolago v lanskem letu 2011.
p1300058.jpg