Srčkova učna pot Natisni E-pošta
sreda, 29. februar 2012

Planinsko društvo Zreče se je skupaj z Občino Zreče, Zavodom za gozdove Slovenije in Matejem Kotnikom pred dvema letoma prijavilo na razpis LAS »Od Pohorja do Bohorja« s projektom Srčkova učna pot in bo sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 50% upravičenih stroškov«. Pot poteka mimo 13 točk (park, potok in hidrotehnični objekt – most, bunker iz druge svetovne vojne, lovno tehnični objekt, jezero, Pavlakova jama, izletniška kmetija, kamnolom, razgledna točka, tehnični muzej, forma viva, cerkev in šola). Povezane v tematsko učno pot predstavljajo učni poligon za spremljanje dogodkov v naravi, za razvijanje kulture bivanja v okolju, negovanja odnosa do narave in do naravne in kulturne dediščine.

Ob trasirani tematski učni poti je bila urejena pripadajoča oprema oz. učni objekti: postavljen manjši mostiček, lovska preža, ptičje hišice ter urejena pešpot z varovalno ograjo. Največ pozornosti pa je zagotovo vzbudilo 50 postavljenih usmerjevalnih tabel in 13 obojestranskih informativni tabel.

Pot se začne pri Termah Zreče, s tablo, ki prikazuje potek celotne poti, ki je dolga 7,2 km, v kolikor pa se povzpnemo še na Golek, je le ta dolga kar 10,1 km. Nadaljujemo preko parka, kjer lahko občudujemo različne ptičje hišice, do spodnjega dela jezera. Od tu se lahko podamo do bunkerja iz druge svetovne vojne, se nato vrnemo k zgornjemu delu jezera in nadaljujemo mimo »Pavlakove jame« do izletniške kmetije Ančka. Tu lahko občudujemo tudi lovsko prežo, nato pa pot nadaljujemo do kamnoloma in razgledne točke (nad Obvozno cesto pri vodohramu), kjer lahko obnovimo znanje o načinih orientacije v naravi. Naslednji zanimivi točki na naši poti sta tehniški muzej in likovna dela pod oznako »forma viva« (nastala v letih 1973-1978). Zadnji dve značilnosti sta še cerkvi (Sv. Egidija in vstalega Zveličarja) ter osnova šola Zreče. Tu lahko s potjo zaključimo, lahko pa se seveda vrnemo na izhodiščno točko (pri Termah).

Učne vsebine iz teh informativnih tabel smo zbrali v priročni zloženki, ki je bila izdana v nakladi kar 5.000 izvodov, prav z namenom, da bi pot predstavili čim širšemu krogu zainteresiranih, saj se osredotočamo na eni strani na pohodnike in turiste, ki jih privabi LTO Rogla Zreče, GIZ z različnimi turističnimi. Na drugi strani bomo k sodelovanju povabili osnovne šole iz bližje in daljne okolice in jim ponudili vsebine za naravoslovne dneve, vključno z že pripravljenimi delovnimi listi za  učitelje oz. učence od prvega do petega razreda. V osnovnih šolah se vedno bolj soočajo z neplačevanjem obveznosti s strani staršev – ta pot bo nudila možnost izvedbe naravoslovnih dni z zelo različnimi vsebinami na cenovno zelo ugoden način.

Informacijske table so izdelane v za naš prostor značilnem slogu, zato ne predstavljajo vsiljivega posega v prostor, hkrati pa predstavljajo za naše območje inovativen način izobraževanja lokalnih prebivalcev (npr. malokdo še ve, od kod izvirajo skulpture (forma viva) pri Uniorju… Obsežne vsebine, ki so na tablah so nas prisilile k povezovanju in sodelovanju tudi z ostalimi akterji iz okolja, ne le projektnimi partnerji – pridružili so se nam tudi Zavod za varstvo narave, Jamarski klub Črni galeb, Lovska družina Zreče, LTO Rogla Zreče GIZ, Osnovna šola Zreče.

Prvi so se na potep po delu te poti v marcu podali mladi člani Planinskega društva iz Zreč, ki se ga je udeležilo kar 48 otrok in 7 vodnikov.

»Višina odobrenega zneska sofinanciranja je do 15.000,00 €. Stopnja sofinanciranja skupnih upravičenih stroškov projekta, ki ga sofinancirajo EKSRP, EU, MKGP in LAS je do 50 %.  Skupna vrednost projekta je 34.620,00 € (z DDV).« 

Pripravila: Milena Slatinek

logotipi_las_zastava_v9.jpg

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_sl.htm

 

Klikni za povecavo

 
< Nazaj   Naprej >