VIZIJA POHORJE 2030 – Akronim POHORKA

Varovanje okolja in naravne dediščine
Evropski sklad za regionalni razvoj
V teku
01.09.2019
30.06.2023

Podatki o financiranju