JAVNO NAZNANILO za sodelovanje pri oblikovanju Izhodišč za OPN