Domov Občinska uprava Vloge in obrazci

Prijava uporabe zvočnih naprav na prireditvi ali shodu, za katero ni potrebno pridobiti dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE