Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme na območju OPPN za stanovanjsko zazidavo Škalce-Stanojevič za leto 2018

23. 1. 2018 Simona Č. (Uprava)