Nadzorni odbor

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • Predsednica, Milena Orož Črešnar
  • Namestnik predsednice, Vili Potočnik
  • Članica, Andreja Hohler
  • Član, Marjan Hren
  • Članica, Metka Hren
  • Član, Zdenko Kovačec
  • Član, Jure Kukovič