Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme za območje počitniškega naselja Nune v Občini Zreče za leto 2018

15. 2. 2018 Simona Č. (Uprava)