JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta "Rogla" v občini Zreče

26. 2. 2018 Katjuša Č. (Uprava)