Sklep o podaljšanju javne razgrnitve OPPN za poslovno zazidavo Zgornje Zreče

26. 2. 2018 Katjuša Č. (Uprava)