Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme za del naselja Stranice

9. 1. 2019 Simona Č. (Uprava)