SKLEP o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Spodnja industrijska cona Zreče (del MOEUP UN 1/081 in del MOEUP UN 1/082)

31. 7. 2019 Katjuša Č. (Uprava)