Vzpostavitev sistema izposoje javnih koles v Zrečah

Kohezijski sklad
64.764,00 €
V teku
julij
september

Podatki o financiranju