Krajevna skupnost Stranice

041 781 128
Predsednik sveta KS Drago Padežnik
Stranice 37, 3206 Stranice
Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Podpredsednik, Dušan Brečko
  • Srečko Švab
  • Darinka Švab
  • Jožef Pesjak
  • Dejan Sodin
  • Dragica Cvelfer
  • Gregor Korošec
  • Jože Steble