Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme za del naselja Stranice v Občini Zreče za leto 2020

13. 1. 2020 Simona Č. (Uprava)