Poročilo in stališča do prejetih pripomb in predlogov na predlog modela vrednotenja nepremičnin

5. 2. 2020 Katjuša Č. (Uprava)