Poročilo in stališča do prejetih pripomb in predlogov na predlog modela vrednotenja nepremičnin

05.02.2020 Katjuša Č. (Uprava)