Sklep o obročnem odplačevanju komunalnega prispevka za priključitev na čistilno napravo za območje - del Loška Gora

19. 10. 2020 Simona Č. (Uprava)