Dopolnjena Izhodišča za pripravo OPPN poslovno stanovanjska zazidava Zreče