JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parc. št. 44, 45, 55 vse k.o. 1099 – Gorenje pri Zrečah.

Dokumenti, priloge
Klikni tukaj za prikaz prilog