Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme na območju Programa opremljanja Stanojevič

12. 1. 2021 Simona Č. (Uprava)