Vloga za izdajo izjave o ne/uveljavljanju predkupne pravice za stavbna zemljišča skladno s 191. členom Zakona o urejanju prostora

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov