Vloga za izdajo izjave o ne/uveljavljanju predkupne pravice skladno z 62. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine

Opis postopka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov