Vloga za IZDAJO LOKACIJSKE INFORMACIJE Z RAZŠIRJENIMI PODATKI (za namen gradnje objektov)

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov