Vloga za lokacijsko informacijo za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku