Obvestilo o prijavi prireditve/shoda

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov