Vloga za delno ali popolno zaporo občinske ceste zaradi izvajanja del

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov