Vloga za pridobitev soglasja za poseg v varovalni pas občinske ceste

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov