Vloga za izdajo projektnih pogojev/mnenja v varovalnem pasu občinske ceste

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov