Rudniki, premogovniki in kamnolomi v dravinjski dolini

30.03.2016