Rudniki, premogovniki in kamnolomi v dravinjski dolini

30. 3. 2016