Predstavniki Ljudske iniciative proti širitvi kamnoloma Brinjeva gora sedli skupaj s pooblaščencem EKO BETON-a

20. 5. 2021 Štefan P. (Uprava)