Podpis pete pogodbe za izvedbo del 6. sklopa projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje - Občina Zreče

11. 8. 2021 Štefan P. (Uprava)