Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Zreče (Brinjeva gora)

4. 10. 2021 Sandra V. K. (Uprava)
04.10.2021
Javna naznanila in razgrnitve
30.11.2021 do 00:00
007-0008/2021
Sandra Vidmar Korošec
sandra.korosec@zrece.eu
03 757 17 08