POZIV JAVNOSTI za sodelovanje pri oblikovanju Izhodišč za pripravo OPPN Doživljajski gozd Rogla

26. 10. 2021 Katjuša Č. (Uprava)