Obvestilo uporabnikom storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Zreče

11. 1. 2022 Matjaž D.