POZIV K ODDAJI OBRAZCEV ZA PRIJAVO ŠKODE NA ZEMLJIŠČIH, STAVBAH ZARADI POSLEDIC NEURJA Z DEŽJEM, VETROM, ZEMELJSKIMI PLAZOVI IN POPLAVAMI MED 17. IN 25. JULIJEM 2023

7. 8. 2023 Katjuša Č. (Uprava)