Stanje na projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje - Občina Zreče«

18. 3. 2024 Štefan P. (Uprava)