Motena oskrba s pitno vodo v krajevni skupnosti Skomarje

10. 7. 2017 Matjaž K.