JAVNI POZIV ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA NAMEN POKROVITELJSTVA V OBČINI ZREČE

16.01.2020 Sandra V. K. (Uprava)
16.01.2020
Javni razpisi in javni natečaji
Do preklica
8.000,00 €
Sandra Vidmar Korošec
sandra.korosec@zrece.eu