Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju občine Zreče

17. 11. 2023 Polona M. (Uprava)
17.11.2023
Javni razpisi in javni natečaji
18.12.2023 do 12:00
014-0006/2023
17.11.2023
Polona Matevžič
03/7571712